Zakres usług kliniki Synapsa

Pomagamy wszystkim osobom dotkniętym objawami związanymi z neurologią i psychiatrią, m.in.: bólami głowy, padaczką, omdleniami,
utratami przytomności, incydentami występującymi w sposób napadowy i powtarzalny, zaburzeniami pamięci, nowotworami układu nerwowego,
zaburzeniami chodu i równowagi, problemami z pamięcią, bólami kręgosłupa, udarami mózgu, uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego.

Wydawanie recept bez wizyty
Na zamówienie, bez konieczności umówienia wizyty lub telewizyty. Wymagane jest jedynie wcześniejsze przesłanie do rejestracji dokumentacji uprawniającej pacjenta do przyjmowania leków i zniżek do ich zakupu.
EMG + ENG
Analizę pobudliwości elektrycznej mięśni i włókien nerwowych umożliwia badanie elektromiograficzne (EMG) i elektroneurograficzne (ENG). 
 
EEG dla dorosłych
Badanie EEG to badanie pracy mózgu – ma lekarzowi prowadzącemu odpowiedzieć na pytania, dotyczące dalszej diagnostyki i leczenia
 
EEG dla dzieci
Wykonujemy badania EEG dla dzieci w czuwaniu i we śnie. Badanie polega na rejestracji pracy mózgu Twojego dziecka.
 
Holter EKG
Holter EKG to badanie elektrycznej czynności serca, które przeprowadzane jest przez minimum 24 godziny.
 
Holter RR
To jedno z najpopularniejszych badań kardiologicznych, które polega na automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę.
 
Tilt – test pochyleniowy
Badanie pozwala na ocenę układu krążenia pacjenta w warunkach występujących podczas pionizacji ciała. Wykonywane jest po wcześniejszej kwalifikacji przez kardiologa lub neurologa.
 
Specjaliści

Lekarze – specjaliści w gabinecie neurologicznym „Synapsa”

Piotr Bogucki – neurolog, epileptolog
Pomysłodawca, założyciel i właściciel przychodni Synapsa, neurolog, epileptolog, posiadający certyfikat EEG, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Staż specjalizacyjny odbył w Klinice Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu.
 
Tomasz Dziedzic – neurochirurg
Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym guzów mózgu (glejaki, oponiaki, gruczolaki przysadki, nerwiaki, osłoniaki, wyściółczaki), zmian naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki, przetoki) i rdzenia kręgowego.
 
Aleksandra Harasz-Bratkowska – neurologopeda, terapeuta AAC
W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, w tym także na tworzeniu i wdrażaniu systemów wspomagających porozumiewanie się. W jej kręgu zainteresowań pozostaje również usprawnianie funkcji językowych osób ze schorzeniami neurologicznymi.
 
Magdalena Gałaj – psycholog i psychoterapeuta
Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią młodzieży i osób dorosłych.
Pracuję między innymi z osobami: przeżywającymi lęki, kryzysy życiowe, mającymi
trudności w dostrzeganiu pozytywnego obrazu siebie, mierzącymi się z
niepełnosprawnością, etc.
 
Marta Jethon – neurolog
Zajmuje się leczeniem chorób neurologicznych takich, jak padaczka i choroba Parkinsona, konsultuje pacjentów z objawami neurologicznymi, np.: po udarach mózgu, z zaburzeniami pamięci, z bólami i zawrotami głowy oraz z bólami kręgosłupa. Konsultuje pacjentów również w języku angielskim.
 
Michał Kocemba – lekarz POZ
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim. Do jego zainteresowań należą: medycyna nuklearna, ultrasonografia oraz leczenie chorób wewnętrznych.
 
Tomasz Krzymiński – neurochirurg
Specjalizuje się w neurochirurgii wewnątrznaczyniowej stanowiącej od początku lat 80-tych, nowatorską metodę leczenia chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Razem z profesorem Anatolem Dowżenko stworzył pierwszy w Polsce ośrodek leczenia endowaskularnego tętniaków i naczyniaków wewnątrzczaszkowych.
 
Barbara Kurzac-Kreft – lekarz rehabilitacji
Zajmuje się kompleksowym leczeniem usprawniającym pacjentów w każdym wieku wymagających rehabilitacji, szczególnie dzieci i młodzieży z różnymi problemami m.in. ortopedycznymi, neurologicznymi, wadami wrodzonymi.
 
Yuliia Martovaya – lekarz POZ
Interesuje się leczeniem chorób wewnętrznych, korektą zmian stanu psychicznego w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych, z uwzględnieniem regularnej aktywności fizycznej i preferencji dietetycznych w leczeniu chorób somatycznych jak i psychicznych.
 
Marcin Nowak – reumatolog
Prowadzi terapię pacjentów w badaniach klinicznych, umożliwiając im dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Szczególnie interesuje się rolą mikrobioty jelitowej w patogenezie chorób autoimmunologicznych.
 
Krzysztof Ozierański – kardiolog
Wykonuje zabiegi z zakresu elektroterapii (np. implantacja stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów) oraz biopsję mięśnia sercowego. Uczestniczył w licznych stażach naukowych i klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz Anglii. Jest redaktorem naukowym podręcznika Intensywna Terapia Kardiologiczna.
 
Dariusz Polnik – chirurg dziecięcy

Specjalista chirurgii dziecięcej i transplantacji narządów, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

 
Marzena Sekuła – psychodietetyk
Ekspert w zakresie psychologii zdrowia, żywienia i bariatrii. Prowadzi kompleksową terapię osób chorujących somatycznie, z problemem nadwagi i otyłości, terapię zaburzeń odżywiania oraz przygotowuje pacjentów do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej.
 
Damian Siwicki – psychiatra

Pasjonat wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie, z zachowaniem humanistycznego oraz holistycznego spojrzenia na zdrowie pacjenta. Jest współautorem kilku publikacji naukowych oraz monografii z dziedziny psychiatrii.

 
Julia Skibińska – psycholog
Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz diagnozę stanu psychicznego i kompetencji osobistych (cech osobowości, umiejętności, zasobów w radzeniu sobie). Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. 
 
Przemysław Skowroński – psycholog
Zajmuje się diagnostyką zaburzeń funkcji poznawczych – uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, zdolności wzrokowo-przestrzennych i językowych – występujących w przebiegu chorób ośrodkowego układu nerwowego, głównie uszkodzeń naczyniopochodnych.
 
Weronika Szymańska – endokrynolog

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. chorób tarczycy, przysadki, nadnerczy, przytarczyc, hipogonadyzmu, insulinooporności, hiperprolaktynemii, a także hormonalną terapią zastępczą u mężczyzn i wspomaganiem farmakologicznym leczenia nadwagi i otyłości.

 
Ewa Uścińska – kardiolog
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu serca. Posiada również doświadczenie w diagnostyce powikłań kardiologicznych po przebyciu COVID-19.
 
Milena Wyszczelska-Namięta – badania EMG

W ciągu roku wykonuje setki badań elektrofizjologicznych w pracowniach EMG. Była odpowiedzialna za otwarcie i prowadzenie pierwszej pracowni EMG w Warszawie, należącej do jednej z największych sieci medycznych w Polsce. Nieustająco pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie neurologii uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

 
Katarzyna Żak-Bolczyk – badania EMG/ENG
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku 2012 ukończyła szkolenie organizowane przez Pracownię Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprawniające do wykonywania badań elektrofizjologicznych (EMG/ENG).