Zakres usług kliniki Synapsa

Pomagamy wszystkim osobom dotkniętym objawami związanymi z neurologią i psychiatrią, m.in.: bólami głowy, padaczką, omdleniami,
utratami przytomności, incydentami występującymi w sposób napadowy i powtarzalny, zaburzeniami pamięci, nowotworami układu nerwowego,
zaburzeniami chodu i równowagi, problemami z pamięcią, bólami kręgosłupa, udarami mózgu, uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego.

Wydawanie recept bez wizyty
Na zamówienie, bez konieczności umówienia wizyty lub telewizyty. Wymagane jest jedynie wcześniejsze przesłanie do rejestracji dokumentacji uprawniającej pacjenta do przyjmowania leków i zniżek do ich zakupu.
EMG + ENG
Analizę pobudliwości elektrycznej mięśni i włókien nerwowych umożliwia badanie elektromiograficzne (EMG) i elektroneurograficzne (ENG). 
 
EEG dla dorosłych
Badanie EEG to badanie pracy mózgu – ma lekarzowi prowadzącemu odpowiedzieć na pytania, dotyczące dalszej diagnostyki i leczenia
 
EEG dla dzieci
Wykonujemy badania EEG dla dzieci w czuwaniu i we śnie. Badanie polega na rejestracji pracy mózgu Twojego dziecka.
 
Holter EKG
Holter EKG to badanie elektrycznej czynności serca, które przeprowadzane jest przez minimum 24 godziny.
 
Holter RR
To jedno z najpopularniejszych badań kardiologicznych, które polega na automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę.
 
Tilt – test pochyleniowy
Badanie pozwala na ocenę układu krążenia pacjenta w warunkach występujących podczas pionizacji ciała. Wykonywane jest po wcześniejszej kwalifikacji przez kardiologa lub neurologa.
 
Specjaliści

Lekarze – specjaliści w gabinecie neurologicznym „Synapsa”

Piotr Bogucki – neurolog, epileptolog
Pomysłodawca, założyciel i właściciel przychodni Synapsa, neurolog, epileptolog, posiadający certyfikat EEG, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Staż specjalizacyjny odbył w Klinice Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu.
 
Sylwia Czarnecka – neurolog dziecięcy
Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń układu nerwowego u pacjentów od narodzin do 18 roku życia, m. in.: zaburzeń rozwoju psychoruchowego u niemowląt, zaburzeń napięcia mięśniowego, bólów głowy, padaczki, tików, chorób genetycznych i metabolicznych i in.
 
Tomasz Dziedzic – neurochirurg

Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym guzów mózgu (glejaki, oponiaki, gruczolaki przysadki, nerwiaki, osłoniaki, wyściółczaki), zmian naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki, przetoki) i rdzenia kręgowego.

 
Jakub Garbacki – psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej
Specjalista psychiatra oraz specjalista medycyny rodzinnej. Orzeka w pełnym zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień oraz medycyny rodzinnej (w szczególności choroby metaboliczne, neuroendokrynne, neurodegeneracyjne, geriatria i psychogeriatria, choroby wieku rozwojowego i zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychosomatyczne, psychoonkologia, psychodermatologia, choroby układu krążenia, rehabilitacja i wspomaganie w stanach poudarowych i po urazach układu nerwowego, opieka nad kobietą ciężarną i rozwijającą się rodziną).
 
Aleksandra Harasz-Bratkowska – neurologopeda, terapeuta AAC
W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, w tym także na tworzeniu i wdrażaniu systemów wspomagających porozumiewanie się. W jej kręgu zainteresowań pozostaje również usprawnianie funkcji językowych osób ze schorzeniami neurologicznymi.
 
Marta Jethon – neurolog
Zajmuje się leczeniem chorób neurologicznych takich, jak padaczka i choroba Parkinsona, konsultuje pacjentów z objawami neurologicznymi, np.: po udarach mózgu, z zaburzeniami pamięci, z bólami i zawrotami głowy oraz z bólami kręgosłupa. Konsultuje pacjentów również w języku angielskim.
 
Michał Kocemba – lekarz POZ
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim. Do jego zainteresowań należą: medycyna nuklearna, ultrasonografia oraz leczenie chorób wewnętrznych.
 
Karol Kołakowski – kardiolog
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca. Diagnozuje i wykonuje inwazyjne badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji podłoża arytmii, kwalifikuje do zabiegów implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów klasycznych (ICD) i podskórnych (S-ICD) oraz urządzeń do terapii resynchronizującej (CRT-P oraz CRT-D).
 
Tomasz Krzymiński – neurochirurg
Specjalizuje się w neurochirurgii wewnątrznaczyniowej stanowiącej od początku lat 80-tych, nowatorską metodę leczenia chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Razem z profesorem Anatolem Dowżenko stworzył pierwszy w Polsce ośrodek leczenia endowaskularnego tętniaków i naczyniaków wewnątrzczaszkowych.
 
Barbara Kurzac – lekarz rehabilitacji
Zajmuje się kompleksowym leczeniem usprawniającym pacjentów w każdym wieku wymagających rehabilitacji, szczególnie dzieci i młodzieży z różnymi problemami m.in. ortopedycznymi, neurologicznymi, wadami wrodzonymi.
 
Agata Lewandowska – dietetyk kliniczny
Dr n. med. Agata Lewandowska jest kierownikiem Zespołu Żywieniowego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii i Centrum Profilaktyki Nowotworów w Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.
 
Marta Marecka-Kuźdub – reumatolog
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii. Praca w Klinice umożliwiła uzyskanie szerokiej wiedzy i doświadczenia w diagnostyce i leczeniu chorób reumatologicznych.
 
Marcin Nowak – reumatolog
Prowadzi terapię pacjentów w badaniach klinicznych, umożliwiając im dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Szczególnie interesuje się rolą mikrobioty jelitowej w patogenezie chorób autoimmunologicznych.
 
Ewa Oleksiak-Marcinkiewicz – ditetyk
Jako dietetyk ustala zalecenia żywieniowe dla dzieci i dorosłych, dla osób: w zdrowiu, chorobie, na różnych etapach życia i w różnych stanach fizjologicznych. Doradza w zakresie dietoterapii: otyłości, oraz innych chorób dietozależnych, metabolicznych, psychodietetyki, dietetyki klinicznej i sportowej.
 
Dariusz Polnik – chirurg dziecięcy

Specjalista chirurgii dziecięcej i transplantacji narządów, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

 
Julia Skibińska – psycholożka
Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz diagnozę stanu psychicznego i kompetencji osobistych (cech osobowości, umiejętności, zasobów w radzeniu sobie). Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. 
 
Przemysław Skowroński – psycholog
Zajmuje się diagnostyką zaburzeń funkcji poznawczych – uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, zdolności wzrokowo-przestrzennych i językowych – występujących w przebiegu chorób ośrodkowego układu nerwowego, głównie uszkodzeń naczyniopochodnych.
 
Anna Zielińska-Czerwiec – psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Zajmuje się kompleksową opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie suicydalnym. Prowadzi terapię par i rodzin. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii całościowych zaburzeń rozwoju.