Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Aleksandra Harasz-Bratkowska – neurologopeda, terapeuta AAC

Aleksandra Harasz-BratkowskaAleksandra Harasz-Bratkowska – neurologopeda, terapeuta AAC, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku pedagogika oraz studia magisterskie na APS na kierunku pedagogika specjalna. Absolwentka podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego na kierunku Logopedia oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego na kierunku Neurologopedia. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Terapii Autyzmu Sotis, Centrum Terapii Promitis i Centrum Medycznym Kajtki. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną. Specjalizuje się w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, w tym także na tworzeniu i wdrażaniu systemów wspomagających porozumiewanie się. W jej kręgu zainteresowań pozostaje również usprawnianie funkcji językowych osób ze schorzeniami neurologicznymi.

Obecnie pracuje w jednej z warszawskich szkół specjalnych jako oligofrenopedagog i logopeda oraz prowadząc indywidualną terapię neurologopedyczną pacjentów z ASD, FAS, MPDz, ZD i innymi zespołami genetycznymi.

Rezerwacja wizyty

Rezerwacja wizyty