Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Anna Dunalska – psychiatra

Anna Dunalska, SynapsaAbsolwentka I Wydziału Lekarskiego i doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w trakcie specjalizacji w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności praktyczne poprzez kooperację z oddziałami psychiatrycznymi, neurologicznymi oraz internistycznymi renomowanych placówek medycznych. Na swoim koncie ma publikacje naukowe oraz wystąpienia na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem problemów psychicznych takich, jak:

  • zaburzenia lękowe: lęk uogólniony, napadowy, fobie specyficzne, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne,
  • zaburzenia nastroju: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa,
  • zaburzenia psychotyczne: schizofrenia, psychoza organiczna, ponarkotykowa, halucynoza alkoholowa,
  • uzależnienia: chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz behawioralne,
  • zaburzenia wieku podeszłego,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia snu,
  • doświadczenia kryzysu i straty.

Posiada uprawnienia do wystawiania recept, zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4) oraz zaświadczeń lekarskich. Prowadzi diagnostykę oraz leczenie pacjentów w języku polskim i angielskim.

Rezerwacja wizyty

Rezerwacja wizyty