Diagnoza psychologiczna w praktyce

W przypadku dorosłych potrzebne są co najmniej 3 spotkania*: 1. Wstępna konsultacja psychologiczna – określenie problemu i zakresu badania psychologicznego. 2. Przeprowadzenie badania psychologicznego – cennik oraz liczba spotkań diagnostycznych uzależnione są od rodzaju diagnozy. 3. Konsultacja omawiająca wyniki badania i propozycje dalszych oddziaływań. *nie dotyczy diagnozy dla potrzeb medycyny Czytaj dalej…

Omdlenie

Co to jest omdlenie? Omdlenia stanowią duże wyzwanie kliniczne w diagnostyce przyczyn utrat przytomności ze względu na wiele cech wspólnych z napadami padaczkowymi. Zarówno w napadach padaczkowych z zaburzeniami świadomości, jak i w omdleniach mogą występować: całkowita lub częściowa niepamięć incydentu, nagły początek, zaburzenia kontaktu, krótki czas trwania, podobne objawy Czytaj dalej…

Badanie EEG - przychodnia neurologiczna Synapsa

Jak przygotować się do badania EEG

Zaburzenia snu, urazy głowy, padaczka, utraty przytomności to wskazania do badania EEG. W jego trakcie, przy pomocy elektrod przymocowanych do powierzchni głowy, badane są czynności bioelektryczne mózgu. Zapis fal elektrycznych o różnej częstotliwości pochodzących z neuronów kory mózgowej interpretuje następnie lekarz prowadzący. Badanie EEG przez niektórych nazywane jest EEG głowy. Czytaj dalej…

Badanie EEG głowy - przychodnia neurologiczna Synapsa

Na czym polega badanie EEG głowy?

EEG jest badaniem, które wykonuje się w celu oceny aktywności bioelektrycznej mózgu. Wskazaniami do badania EEG są nawracające incydenty o charakterze napadowym, czyli diagnostyka padaczki, zaburzeń poznawczych, tj. zespołów otępiennych, zaburzeń świadomości, zaburzeń przytomności, bólów głowy, zaburzeń rozwoju u dzieci. Na czym polega badanie EEG? Elektroencefalografia (EEG), jest badaniem aktywności Czytaj dalej…

badanie emg w poradni Synapsa, Warszawa

Badanie EMG – czym jest?

Badanie EMG, czyli elektromiografia to badanie elektrofizjologiczne mięśni sprawdzające potencjały elektryczne generowane w mięśniach w trakcie spoczynku (mięsień rozluźniony) oraz w trakcie pracy (mięsień napięty). Badanie ENG – elektroneurografia rejestruje natomiast, przewodnictwo elektryczne w nerwach. Oba te badania umożliwiają określenie miejsca uszkodzenia obwodowego układu nerwowego odpowiadającego za występujące ograniczenia ruchowe. Czytaj dalej…