Badanie EEG

Elektroencefalogiafia (EEG) jest badaniem czynności mózgu za pomocą encefalografu, który mierzy i zapisuje zmiany potencjałów elektrycznych w komórkach nerwowych mózgu. Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne i bardzo istotne w diagnostyce neurologicznej i psychiatrycznej. EEG pozwala na różnicowanie przyczyn zaburzeń pamięci, zachowania, zaburzeń świadomości, utrat przytomności. Ze względu na rejestrowanie zmian potencjałów elektrycznych komórek nerwowych, badanie to stanowi uzupełnienie diagnostyki obrazowej, takiej, jak rezonans magnetyczny (MR) lub tomografia komputerowa (TK) głowy, w której możliwe jest uwidocznienie zmian strukturalnych, takich jak guzy, zmiany krwotoczne lub niedokrwienne oraz zmiany zapalne. EEG stosowane jest również w monitorowaniu leczenia padaczki. Pozwala ocenić skuteczność terapii oraz podjąć decyzję o zmianie dawki lub ilości stosowanych leków przeciwpadaczkowych, a także ułatwić decyzję o ewentualnym zakończeniu leczenia. EEG wykonywane jest okresowo również u pacjentów pracujących w zawodach narażających na powtarzalne urazy głowy, np. pracownicy budowlani, bokserzy, kick-bokserzy.