Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Badanie EEG

Badanie EEG to badanie bioelektrycznej czynności mózgu, będącej wynikiem aktywności neuronów kory mózgowej oraz istoty szarej jąder podkorowych. Badanie EEG w czuwaniu to pozwala oceniać zmiany potencjału elektrycznego komórek nerwowych. Widoczny jest w nim rozkład przestrzenny fal mózgowych, z przewagą niskonapięciowego rytmu fal beta w obszarach czołowych oraz rytmu średnionapięciowych fal alfa w potylicznych i ciemieniowych. Struktura przestrzenna zapisu EEG może ulegać zmianie w zależności od stanu fizjologicznego badanego pacjenta.

Przykładowo, koncentracja i skupienie mogą powodować zwiększanie aktywności fal beta z jednoczesnym tłumieniem aktywności fal alfa. Podobne zmiany w zapisie EEG mogą zachodzić pod wpływem niektórych leków przyjmowanych przez pacjenta. Z tego powodu pacjent nie powinien zażywać środków odurzających przed badaniem EEG. Przejście z fazy czuwania do fazy snu, a także następowanie po sobie kolejnych faz snu także znajduje odzwierciedlenie w zmianie wzorca bioelektrycznej czynności mózgu. Dlatego, poza podstawowymi badaniami, jakimi są badania EEG w czuwaniu, wykonuje się także badania EEG po prowokacji, czyli bezcenną nocą.

Badanie EEG głowy - przychodnia neurologiczna Synapsa

Badania EEG po bezsennej nocy obniża u pacjenta próg drgawkowy, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo zarejestrowania zmian o charakterze padaczkowym. Co więcej, badanie po nocy bezsennej porównuje dane pracy mózgu w czuwaniu i kolejnych fazach snu, ze względu na fakt występowania senności pacjenta w trakcie trwania badania.

Przeczytaj też –> Na czym polega badanie EEG?

Przedłużone badanie EEG, trwające całą noc lub całą dobę, często z równoczesnym monitorowaniem wideo, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca rejestracji aktywności bioelektrycznej mózgu i zachowania pacjenta w trakcie snu spontanicznego. Wskazaniami do takiego badania są zaburzenia snu oraz incydenty napadowe występujące w godzinach nocnych.

Otrzymane w zapisie EEG dane pracy mózgu pozwalają określić charakter ewentualnych zmian bioelektrycznej czynności mózgu, w tym ogniskowych oraz uogólnionych. Wpływ na wyniki będą miały również lokalizacja i czas trwania badania. Zapis badania EEG obrazował będzie to, czy zmiany chorobowe mają charakter ciągły, okresowy, sporadyczny oraz to, czy zmiany nasilają się pod wpływem standardowo stosowanych prowokacji w trakcie badania EEG. Należą do nich reakcje na zamykanie i otwieranie oczu podczas dodatkowej fotostymulacji i hiperwentylacji.

Zapis badania bioelektrycznej czynności mózgu interpretuje następnie neurolog, który kieruje pacjenta do dalszej diagnostyki lub podejmuje terapię.