Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Badanie wideo EEG

Jesteśmy jedyną prywatną placówką w Polsce, która umożliwia wykonanie całodobowego badania Wideo EEG obejmującego zarówno ocenę zaburzeń występujących u pacjentów w czasie czuwania, jak i w fazie snu. Badanie wykonujemy bez względu na wiek pacjenta, zarówno u dzieci, jak i dorosłych i w wieku podeszłym. Oferujemy możliwość wykonania badania w naszej pracowni lub w domu pacjenta. Badanie w domu pacjenta prowadzone jest pod nadzorem doświadczonego technika z wykorzystaniem aparatury o tych samych parametrach, co w poradni.

Badanie Wideo EEG znajduje zastosowanie nie tylko w diagnostyce powtarzających się zaburzeń ruchowych, ale także nawracających zaburzeń koncentracji, uwagi, toku myślenia, zaburzeń pamięci, zaburzeń orientacji. Umożliwia to diagnostykę przyczyn trudności szkolnych, zwłaszcza, gdy zaobserwowano narastanie problemów u dzieci, które wcześniej dobrze się uczyły. Podobnie jak badanie EEG, badanie Wideo EEG stanowi cenne narzędzie uzupełniające diagnostykę dzieci, u których występują trudności z funkcjonowaniem społecznym i nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami.

Badanie Wideo EEG pozwala na rejestrację aktywności bioelektrycznej mózgu w trakcie objawów występujących u pacjenta. Badanie stanowi cenne źródło informacji na temat charakteru występujących zaburzeń. U niektórych pacjentów jest jedyną metodą umożliwiającą postawienie właściwego rozpoznania, a tym samym, zaproponowanie skutecznego sposobu leczenia. Badanie Wideo EEG jest szczególnie cenne w różnicowaniu incydentów napadowych, zwłaszcza ruchowych, o charakterze niepadaczkowym, takich jak: tiki, ruchy dystoniczne oraz napady rzekomopadaczkowe z napadami padaczkowymi.

Badanie Wideo EEG w domu pacjenta

Badanie Wideo EEG w domu chorego umożliwia obserwację występujących zaburzeń w naturalnym środowisku pacjenta przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia stresu związanego z badaniem. Dzięki temu, incydenty napadowe mogą być rejestrowane w codziennych okolicznościach domowych. Dlatego ta forma badania EEG jest niezastąpionym źródłem informacji na temat charakteru nawracających objawów chorobowych.
Dodatkowo badanie Wideo EEG w domu pacjenta umożliwia diagnostykę osób z zaburzeniami ruchowymi, osób leżących, przewlekle chorych, po amputacjach kończyn, poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego, dla których przyjazd na badanie związany jest z dużymi trudnościami transportowo-organizacyjnymi. Ponadto, badanie EEG lub Wideo EEG wykonywane w domu, wskazane jest u pacjentów, u których zmiana otoczenia, związana jest z reakcją lękową i nasilonymi zaburzeniami funkcjonowania. Dlatego badanie to jest przydatne w diagnostyce niemowląt, małych dzieci oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także pacjentów z zaburzeniami lękowymi.

Wskazania

Wskazaniami do badania Wideo EEG są często występujące (nie rzadziej, niż raz na dobę) incydenty napadowe, zwłaszcza u pacjentów, u których istnieją wątpliwości związane z oceną charakteru występujących zaburzeń. Inną grupę pacjentów stanowią osoby, u których pomimo stosowanego leczenia, nie uzyskuje się poprawy zdrowia i zmniejszenia częstości napadów lub tacy, u których częstość incydentów napadowych wzrasta.

Na ogół wskazaniem do badania Wideo EEG są napadowo występujące zaburzenia ruchowe oraz nawracające zaburzenia zachowania, np.: chwilowy brak reakcji pacjenta, wzmożona dekoncentracja, „zawieszanie się”, zapominanie wątku toczącej się rozmowy. Dotyczy to chorych, którzy są odbierani przez innych, jako nieuważni, gdy zadają pytania dotyczące prowadzonej właśnie rozmowy.

Badanie Wideo EEG wykonywane jest według Standardów Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, u osób dorosłych w czuwaniu z aktywacjami lub we śnie. Wyniki zawsze ocenia neurofizjolog z certyfikatem opisywania badań EEG.