Blog

Diagnoza psychologiczna w praktyce

W przypadku dorosłych potrzebne są co najmniej 3 spotkania*: 1. Wstępna konsultacja psychologiczna – określenie problemu i zakresu badania psychologicznego. 2. Przeprowadzenie badania psychologicznego – cennik oraz liczba spotkań diagnostycznych uzależnione są od rodzaju diagnozy. 3. Konsultacja omawiająca wyniki badania Czytaj dalej…

Omdlenie

Co to jest omdlenie? Omdlenia stanowią duże wyzwanie kliniczne w diagnostyce przyczyn utrat przytomności ze względu na wiele cech wspólnych z napadami padaczkowymi. Zarówno w napadach padaczkowych z zaburzeniami świadomości, jak i w omdleniach mogą występować: całkowita lub częściowa niepamięć Czytaj dalej…

badanie emg w poradni Synapsa, Warszawa

Badanie EMG – czym jest?

Badanie EMG, czyli elektromiografia to badanie elektrofizjologiczne mięśni sprawdzające potencjały elektryczne generowane w mięśniach w trakcie spoczynku (mięsień rozluźniony) oraz w trakcie pracy (mięsień napięty). Badanie ENG – elektroneurografia rejestruje natomiast, przewodnictwo elektryczne w nerwach. Oba te badania umożliwiają określenie Czytaj dalej…