Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Chirurgia

Chirurgia (z grec. „cheir” – ręka i „ergon” – czyn, działanie, „cheirurgia” – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna.

Chirurg ogólny zajmuje się leczeniem przepukliny, żylaków odbytu, usuwaniem wyrostka robaczkowego, tarczycy i pęcherzyka żółciowego. Powinniśmy się do niego udać także w celu zszycia głębokiej rany oraz usunięcia zmian skórnych i podskórnych, takich jak włókniaki, brodawki czy tłuszczaki.

Jakie są specjalizację w chirurgii?

Znajdziemy na niej:

  • torakochirurgię (chirurgię klatki piersiowej),
  • chirurgię naczyniową,
  • kardiochirurgię (chirurgię sercowo-naczyniową),
  • urologię
  • chirurgię szczękowo-twarzową,
  • chirurgię stomatologiczną,
  • neurochirurgię,
  • chirurgię onkologiczną,