Damian Siwicki – psychiatra

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii realizował w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, a następnie w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współpracował z Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w obszarze naukowo-dydaktycznym koncentrując się na wykorzystaniu nowoczesnych metod neurostymulacji w leczeniu zaburzeń psychicznych takich, jak głęboka stymulacja mózgu (ang. Deep Brain Stimulation, DBS) oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna mózgu (ang. Transcranial Magnetic Stimulation, TMS).

Dodatkowe doświadczenie zdobywał w ramach: prywatnej praktyki lekarskiej i psychoterapeutycznej, pracy ambulatoryjnej w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w obrębie współpracy z Centrum Zdrowia Psychicznego Plus we Wrocławiu.
Pasjonat wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie, z zachowaniem humanistycznego oraz holistycznego spojrzenia na zdrowie pacjenta – ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia psychicznego. W swojej pracy wykorzystuje swoje szerokie doświadczenie kliniczne we współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny.

Jest współautorem kilku publikacji naukowych oraz monografii z dziedziny psychiatrii.