Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Diagnostyka psychologiczna

Wykonujemy testy psychologiczne określające poziom i specyfikę funkcjonowania intelektualnego oraz całego rozwoju dzieci i nastolatków, cechy temperamentu, osobowości, stanu emocjonalnego oraz potencjalne trudności występujące w obrębie psychiki (prawdopodobieństwo występowania zaburzeń zdrowia psychicznego) i rozwoju (ADHD, Spektrum Autyzmu).

Na podstawie przeprowadzonych testów, wywiadu i obserwacji możliwe jest otrzymanie pisemnej opinii psychologicznej* (za dodatkową opłatą).
Uwaga: psycholog nie wydaje orzeczeń** (wydawanych przez zespół orzekający), opinii do sądu (wydawanych przez biegłego sądowego), zaświadczeń, zwolnień lekarskich i recept na leki (wydawanych przez lekarza).

*Opinia psychologiczna jest opisem funkcjonowania psychicznego pacjenta i może zawierać rekomendowane zalecenia do dalszej pracy. Opinia psychologiczna może być także podstawą do złożenia wniosku o wydanie stosownego orzeczenia w innych instytucjach.

**Orzeczenie jest wydawane w konkretnym celu przez zespół specjalistów i z zasady jest dokumentem obligującym do wdrożenia określonych w orzeczeniu zapisów, np. obligowanie szkoły do zorganizowania kształcenia indywidualnego dla konkretnego ucznia. Organami wydającymi orzeczenia są m.in.: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ZUS oraz powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (w ramach PCPR).