Katarzyna Żak-Bolczyk – badania EMG/ENG

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku
2012 ukończyła szkolenie organizowane przez Pracownię Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprawniające do wykonywania badań elektrofizjologicznych (EMG/ENG). W roku 2017 zdobyła zakończyła specjalizację w dziedzinie Neurologii. Obecnie jest w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego z rehabilitacji medycznej.