Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Krzysztof Ozierański – kardiolog

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Ozierański jest lekarzem w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), członkiem Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W 2019 roku ukończył studia doktoranckie w WUM obroną z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. „Terapia niewydolności serca w Polsce na podstawie międzynarodowych rejestrów obserwacyjnych”. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także grup roboczych: chorób mięśnia sercowego i osierdzia, niewydolności serca, farmakoterapii sercowo-naczyniowej oraz Klubu 30 Polskiego Towarzystwa kardiologicznego.

Wykonuje zabiegi z zakresu elektroterapii (np. implantacja stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów) oraz biopsję mięśnia sercowego. Uczestniczył w licznych stażach naukowych i klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz Anglii. Prowadzi liczne granty naukowe, badania kliniczne oraz jest autorem około 100 publikacji naukowych oraz recenzentem w licznych czasopismach z zakresu kardiologii (m.in. European Heart Journal). Jest redaktorem naukowym podręcznika Intensywna Terapia Kardiologiczna. W WUM prowadzi zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego (w tym tzw. English Division), dietetyki, elektroradiologii.

Za działalność naukową i innowacyjną w zakresie kardiomiopatii otrzymał m.in. wyróżnienie w konkursie „Złoty Skalpel” Pulsu Medycyny (2021), Główną Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2020) oraz dwukrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą:

  • niewydolności serca,
  • zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia / kardiomiopatii,
  • elektroterapii / zaburzeń rytmu serca / arytmii / omdleń,
  • genetycznie uwarunkowanych chorób serca,
  • choroby wieńcowej,
  • nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii,
  • oraz e-zdrowia / technik mobilnych.

Uwaga, przed konsultacją lekarską wymagane jest badanie EKG.

Rezerwacja wizyty

Rezerwacja wizyty