Magdalena Gałaj – psycholog i psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołę
Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także Warsztaty
Teatru Forum ”Forum dla Życia” organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy
„STOP-KLATKA”, uprawniające do prowadzenia zajęć z użyciem dramy. Odbyła szkolenie I
stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
oraz staż w Poradni Alzheimera Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie i na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Poradni Zdrowia
Psychicznego Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in.: w Fundacji Pomocy Matematykom i
Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Pensjonacie Socjalnym „św. Łazarz” przy
Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej oraz Fundacji Polskich Niewidomych i
Słabowidzących „TRAKT”.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej psychoterapii oraz wsparcia osób w
kryzysie psychicznym online, które zdobyła współpracując z portalem Psychorada.pl.
Prowadziła również kursy i szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz asertywności,
autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. Współpracuje na stałe z Poradnią Terappo,
Poradnią Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz Oddziałem Dziennym Leczenia
Zaburzeń Nerwicowych w Grupie Medycznej Vertimed w Warszawie.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią młodzieży i osób dorosłych.
Pracuję między innymi z osobami: przeżywającymi lęki, kryzysy życiowe, mającymi
trudności w dostrzeganiu pozytywnego obrazu siebie, mierzącymi się z
niepełnosprawnością, etc.

W pracy terapeutycznej korzystam głównie z nurtu humanistycznego, gestalt i terapii
polegającej na relacji, prowadzi terapię poznawczo-behawioralną, a także wsparcie
psychologiczne.