Michał Kocemba – lekarz POZ

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim. Obecnie znajduje się na I roku specjalizacji z medycyny nuklearnej. Od ukończenia stażu pracował w Nocnej i  świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Szpitalu Południowym na Oddziale Covidowym w Warszawie. Do jego zainteresowań należą: medycyna nuklearna, ultrasonografia oraz leczenie chorób wewnętrznych. Regularnie pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe i uczestniczy w konferencjach naukowych oraz kursach organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.