Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Czym jest migrena?

Migrena jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się bardzo bolesną postacią bólu głowy. Jest to neurologiczne zaburzenie, które charakteryzuje się nawracającymi napadami silnego bólu głowy, zwykle jednostronnego, często pulsującego. Osoby cierpiące na migrenę mogą doświadczać także innych objawów, takich jak nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięki, a także zaburzenia wzroku, czucia, równowagi, problemy z mową, osłabienie siły mięśniowej kończyn

Przyczyny migreny nie są w pełni poznane, ale uważa się, że jest to złożone stanowe zaburzenie, które wynika z interakcji między genetyką, czynnikami środowiskowymi i nerwowym układem regulacji bólu. Wyróżnia się różne rodzaje migreny, takie jak migrena z aurą (z towarzyszącymi objawami neurologicznymi) i migrena bez aury.

Migreny mogą mieć znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych tym schorzeniem. Leczenie migreny może obejmować zarówno farmakoterapię, jak i niefarmakologiczne podejścia, takie jak unikanie czynników wyzwalających, modyfikacje stylu życia, terapia behawioralna oraz techniki relaksacyjne. Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu postawienia diagnozy i ustalenia optymalnego planu leczenia migreny.

migrena, ból głowy, synapsa

Migrenę zaliczamy do samoistnych, czyli pierwotnych bólów głowy. Została ona sklasyfikowana przez Komitet Klasyfikacyjny Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (IHS, International Headache Society) pod numerem 1 w najnowszej Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy.

Oznacza to, że migrena jest jednostką chorobową zdefiniowaną i dość dobrze znaną na całym świecie, w Polsce jednak niestety cały czas bagatelizowaną, zarówno w zakresie rozpoznawania, jak i leczenia. Jak wynika z definicji pierwotnego, samoistnego bólu głowy, migrena jest chorobą samą w sobie i u jej podłoża nie leży żadna inna jednostka chorobowa ani zespół objawowy.

Obraz kliniczny migreny charakteryzuje się spontanicznym, nawracającym bólem głowy, pojawiającym się napadowo i trwającym od 4 do 72 h u osób dorosłych przy nieleczonym napadzie.