Milena Wyszczelska-Namięta – badania EMG

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyła szkolenie w zakresie elektromiografii i neurografii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie rozpoczęła specjalizację w dziedzinie neurologii. Obecnie pracuje w Oddziale Udarowym, Neurologicznym oraz Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wolskiego w Warszawie. W ciągu roku wykonuje setki badań elektrofizjologicznych w pracowniach EMG. Była odpowiedzialna za otwarcie i prowadzenie pierwszej pracowni EMG w Warszawie, należącej do jednej z największych sieci medycznych w Polsce. Nieustająco pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie neurologii uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Milena Wyszczelska-Namięta jest członkinią Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Priorytetowo traktuje komfort oraz bezpieczeństwo pacjentów podczas wykonywanych wszystkich badań elektrofizjologicznych.