Specjaliści

Lekarze – specjaliści w gabinecie neurologicznym „Synapsa”

Piotr Bogucki – neurolog, epileptolog
Pomysłodawca, założyciel i właściciel przychodni Synapsa, neurolog, epileptolog, posiadający certyfikat EEG, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Staż specjalizacyjny odbył w Klinice Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu.
 
Tomasz Dziedzic – neurochirurg
Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym guzów mózgu (glejaki, oponiaki, gruczolaki przysadki, nerwiaki, osłoniaki, wyściółczaki), zmian naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki, przetoki) i rdzenia kręgowego.
 
Aleksandra Harasz-Bratkowska – neurologopeda, terapeuta AAC
W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, w tym także na tworzeniu i wdrażaniu systemów wspomagających porozumiewanie się. W jej kręgu zainteresowań pozostaje również usprawnianie funkcji językowych osób ze schorzeniami neurologicznymi.
 
Magdalena Gałaj – psycholog i psychoterapeuta

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią młodzieży i osób dorosłych.
Pracuję między innymi z osobami: przeżywającymi lęki, kryzysy życiowe, mającymi
trudności w dostrzeganiu pozytywnego obrazu siebie, mierzącymi się z
niepełnosprawnością, etc.

 
Marta Jethon – neurolog
Zajmuje się leczeniem chorób neurologicznych takich, jak padaczka i choroba Parkinsona, konsultuje pacjentów z objawami neurologicznymi, np.: po udarach mózgu, z zaburzeniami pamięci, z bólami i zawrotami głowy oraz z bólami kręgosłupa. Konsultuje pacjentów również w języku angielskim.
 
Michał Kocemba – lekarz POZ
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim. Do jego zainteresowań należą: medycyna nuklearna, ultrasonografia oraz leczenie chorób wewnętrznych.
 
Tomasz Krzymiński – neurochirurg
Specjalizuje się w neurochirurgii wewnątrznaczyniowej stanowiącej od początku lat 80-tych, nowatorską metodę leczenia chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Razem z profesorem Anatolem Dowżenko stworzył pierwszy w Polsce ośrodek leczenia endowaskularnego tętniaków i naczyniaków wewnątrzczaszkowych.
 
Barbara Kurzac-Kreft – lekarz rehabilitacji
Zajmuje się kompleksowym leczeniem usprawniającym pacjentów w każdym wieku wymagających rehabilitacji, szczególnie dzieci i młodzieży z różnymi problemami m.in. ortopedycznymi, neurologicznymi, wadami wrodzonymi.
 
Yuliia Martovaya – lekarz POZ
Interesuje się leczeniem chorób wewnętrznych, korektą zmian stanu psychicznego w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych, z uwzględnieniem regularnej aktywności fizycznej i preferencji dietetycznych w leczeniu chorób somatycznych jak i psychicznych.
 
Marcin Nowak – reumatolog
Prowadzi terapię pacjentów w badaniach klinicznych, umożliwiając im dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Szczególnie interesuje się rolą mikrobioty jelitowej w patogenezie chorób autoimmunologicznych.
 
Krzysztof Ozierański – kardiolog

Wykonuje zabiegi z zakresu elektroterapii (np. implantacja stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów) oraz biopsję mięśnia sercowego. Uczestniczył w licznych stażach naukowych i klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz Anglii. Jest redaktorem naukowym podręcznika Intensywna Terapia Kardiologiczna.

 
Dariusz Polnik – chirurg dziecięcy

Specjalista chirurgii dziecięcej i transplantacji narządów, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

 
Marzena Sekuła – psychodietetyk
Ekspert w zakresie psychologii zdrowia, żywienia i bariatrii. Prowadzi kompleksową terapię osób chorujących somatycznie, z problemem nadwagi i otyłości, terapię zaburzeń odżywiania oraz przygotowuje pacjentów do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej.
 
Damian Siwicki – psychiatra
Pasjonat wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie, z zachowaniem humanistycznego oraz holistycznego spojrzenia na zdrowie pacjenta. Jest współautorem kilku publikacji naukowych oraz monografii z dziedziny psychiatrii.
 
Julia Skibińska – psycholog

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz diagnozę stanu psychicznego i kompetencji osobistych (cech osobowości, umiejętności, zasobów w radzeniu sobie). Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. 

 
Przemysław Skowroński – psycholog
Zajmuje się diagnostyką zaburzeń funkcji poznawczych – uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, zdolności wzrokowo-przestrzennych i językowych – występujących w przebiegu chorób ośrodkowego układu nerwowego, głównie uszkodzeń naczyniopochodnych.
 
Weronika Szymańska – endokrynolog

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. chorób tarczycy, przysadki, nadnerczy, przytarczyc, hipogonadyzmu, insulinooporności, hiperprolaktynemii, a także hormonalną terapią zastępczą u mężczyzn i wspomaganiem farmakologicznym leczenia nadwagi i otyłości.

 
Ewa Uścińska – kardiolog
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu serca. Posiada również doświadczenie w diagnostyce powikłań kardiologicznych po przebyciu COVID-19.
 
Milena Wyszczelska-Namięta – badania EMG

W ciągu roku wykonuje setki badań elektrofizjologicznych w pracowniach EMG. Była odpowiedzialna za otwarcie i prowadzenie pierwszej pracowni EMG w Warszawie, należącej do jednej z największych sieci medycznych w Polsce. Nieustająco pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie neurologii uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

 
Katarzyna Żak-Bolczyk – badania EMG/ENG

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku 2012 ukończyła szkolenie organizowane przez Pracownię Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprawniające do wykonywania badań elektrofizjologicznych (EMG/ENG).