Milena Wyszczelska-Namięta – badania EMG

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyła szkolenie w zakresie elektromiografii i neurografii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie rozpoczęła specjalizację w dziedzinie neurologii. Obecnie pracuje w Oddziale Udarowym, Neurologicznym oraz Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wolskiego w Warszawie. W Czytaj dalej…

Katarzyna Żak-Bolczyk – badania EMG/ENG

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku 2012 ukończyła szkolenie organizowane przez Pracownię Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprawniające do wykonywania badań elektrofizjologicznych (EMG/ENG). W roku 2017 zdobyła zakończyła specjalizację w dziedzinie Neurologii. Obecnie jest w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego z rehabilitacji medycznej. Czytaj dalej…

Weronika Szymańska – endokrynolog

Absolwentka kierunku lekarskiego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Wykonuje szeroki zakres badań USG tarczycy. Ukończyła „Kurs USG szyi-tarczyca, ślinianki, węzły chłonne” przeprowadzony przez Medycynę Praktyczną oraz Czytaj dalej…

Yuliia Martovaya – lekarz POZ

Absolwentka Grodzienskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego (Białoruś), nostryfikowała dyplom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (wydział lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy), obecnie w trakcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie psychiatrii i leczeniu osób dorosłych, w tym psychogeriatrii, zdobywała na terenie Białorusi i Ukrainy. Prowadzi konsultacje w języku polskim, Czytaj dalej…

Magdalena Gałaj – psycholog i psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także Warsztaty Teatru Forum ”Forum dla Życia” organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”, uprawniające do prowadzenia zajęć z użyciem dramy. Odbyła szkolenie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Czytaj dalej…

Marzena Sekuła – psychodietetyk

Specjalizacja: ekspert w zakresie psychologii zdrowia, żywienia i bariatrii. Prowadzi kompleksową terapię osób chorujących somatycznie, z problemem nadwagi i otyłości, terapię zaburzeń odżywiania oraz przygotowuje pacjentów do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej. Naukowo (doktorat i publikacje naukowe) specjalizuje się w psychologicznych mechanizmach regulacji zachowań żywieniowych u osób chorujących na otyłość olbrzymią. Czytaj dalej…

Krzysztof Ozierański – kardiolog

Dr n. med. Krzysztof Ozierański jest lekarzem w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), członkiem Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Obecnie w trakcie rozpoczętego postępowania habilitacyjnego w WUM. W 2019 roku ukończył studia doktoranckie w WUM obroną z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. „Terapia niewydolności serca w Czytaj dalej…

Ewa Uścińska – kardiolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i studiów podyplomowych MBA, doktor nauk medycznych, doświadczony kardiolog. Umiejętności zawodowe zdobywała w Klinice Kardiologii USK w Białymstoku, Odziale Kardiologicznym MSWiA w Białymstoku oraz pełniąc funkcję kierownika Oddzialu Kardiologicznego Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia Czytaj dalej…

Damian Siwicki – psychiatra

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii realizował w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, a następnie w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współpracował z Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w obszarze naukowo-dydaktycznym koncentrując się na wykorzystaniu Czytaj dalej…

Dariusz Polnik – chirurg dziecięcy

Dr n. med. Dariusz Polnik – specjalista chirurgii dziecięcej i transplantacji narządów, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika następnie od 1996 jest asystentem w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik Czytaj dalej…