Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Test pochyleniowy (tilt test)

Niezwykle ważne w diagnostyce zaburzeń układu krążenia oraz różnicowania przyczyn utrat przytomności, np. omdlenia kardiogennego skorelowanego z napadem padaczkowym oraz innymi omdleniami.

Badanie przeprowadza się w trzech etapach (fazach):

  • faza wstępna przeprowadzona jest w pozycji leżącej – pacjent leży by ustabilizować układ krążenia i tętno,
  • fazę bierną wykonuje się w pochyleniu ciała pod kątem 60-70 stopni i braku stosowania jakichkolwiek leków,
  • faza aktywna następuje po podaniu izoproterenolu dożylnie lub nitrogliceryny podjęzykowo.

Badanie kończy się po przeprowadzeniu wszystkich faz badania lub po wystąpieniu omdlenia.

Badanie polega na umieszczenie pacjenta na stole, do którego jest przypinany pasami, zakładany jest aparat do mierzenia ciśnienia, podpinany monitor EKG. Badanie trwa ok. godziny. W tym czasie co kilka minut mierzone jest ciśnienie i stale monitorowane jest EKG. Początkowo pacjent leży ok. 15 minut, następnie stół, razem z pacjentem, który jest zabezpieczony pasami jest pionizowany. W takiej pozycji pacjent pozostaje przez 45min lub do czasu wystąpienia omdlenia, niekiedy z pełną utratą przytomności. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, stół z pacjentem wraca do pozycji horyzontalnej. Cały czas monitorowane są parametry EKG i RR (ciśnienie tętnicze), w większości przypadków parametry wracają samoistnie do prawidłowych wartości. Nad wszystkim przez cały czas czuwa lekarz.

Tilt  test pochyleniowy wykonywany jest po wizycie pacjenta u kardiologa lub neurologa i odpowiedniej kwalifikacji do badania.