Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Tomasz Dziedzic – neurochirurg

Dr n. med. Tomasz Dziedzic specjalizuje się w leczeniu operacyjnym guzów mózgu (glejaki, oponiaki, gruczolaki przysadki, nerwiaki, osłoniaki, wyściółczaki), zmian naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki, przetoki) i rdzenia kręgowego. W przypadku guzów przysadki wykorzystuje minimalnie inwazyjne, endoskopowe, przeznosowe dostępy do podstawy czaszki. Specjalizuje się również w usuwaniu guzów mózgu i zmian padaczkorodnych położonych w okolicach ważnych czynnościowo, wykonując między innymi operacje w znieczuleniu miejscowym („Awake cranotomy”).

Uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy dotyczącej: „Technik chirurgicznych reanimacji mięśni twarzy u pacjentów z uszkodzeniem nerwu twarzowego” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której ukończył specjalizację i uzyskał tytuł specjalisty neurochirurga. Swoje zainteresowania zawodowe, zarówno kliniczne jak i naukowe rozwijał podczas staży zagranicznych w renomowanych ośrodkach neurochirurgicznych.

Na University of Pittsburgh School of Medicine i Weill Cornell University/New York Presbyterian Hospital w Stanach Zjednoczonych w zakresie chirurgii guzów podstawy czaszki, głównie w tematyce minimalnie inwazyjnych zabiegów do podstawy czaszki, gruczolaków przysadki.
Dodatkowo odbył dwa staże w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Toronto w Toronto Western Hospital oraz w St.Micheal’s Hospital. W tym pierwszy staż dotyczył operacji w wybudzeniu w przypadku guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych, a drugi leczeniu chorób naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Poza zdobytą wiedza i doświadczeniem wynikiem powyższych staży były liczne publikacje naukowe.

Dodatkowo uczestniczył w wielu kursach z zakresu chirurgii endoskopowej podstawy czaszki, guzów przysadki oraz mikrochirurgii tętniaków naczyń mózgowych oraz leczenia chorych z guzami pochodzenia glejowego.

Adiunkt i wykładowca w Klinice Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Zainteresowania kliniczne obejmują:

  • Minimalnie inwazyjne przeznosowe dostępy endoskopowe do guzów przysadki i okolicy okołosiodłowej. Operacje przez zespół multidiscyplinarny – we współpracy z Laryngologiem. Pełna ciągłość leczenia we współpracy z Kliniką Endokrynologii.
  • Operacje guzów mózgu (leczenie operacyjne z wykorzystaniem najnowszych technik obrazowania, monitorowania neurofizjologicznego w tym operacji w wybudzeniu – „awake craniotomy”).
  • Guzy podstawy czaszki (oponiaki, osłoniaki/nerwiaki), w tym guzy oczodołu.
  • Naczyniaki, tętniaki, przetoki (malformacje naczyniowe) mózgu i rdzenia kręgowego.
  • Guzy kanału kręgowego i rdzenia kręgowego.

Rezerwacja wizyty

Rezerwacja wizyty