Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

Tomasz Krzymiński – neurochirurg

Dr n. med. Tomasz Krzymiński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a od roku 1976 pracownik Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie kierowanej przez wybitnego polskiego neurochirurga – prof. Lucjana Stępnia. W 1981 r. zdał egzamin specjalizacyjny w zakresie II stopnia neurochirurgii.

Po wielu szkoleniach w ośrodkach zagranicznych specjalizuje się w neurochirurgii wewnątrznaczyniowej stanowiącej od początku lat 80-tych, nowatorską metodę leczenia chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Razem z profesorem Anatolem Dowżenko stworzył pierwszy w Polsce ośrodek leczenia endowaskularnego tętniaków i naczyniaków wewnątrzczaszkowych. Ukoronowaniem jego działalności była pierwsza w Polsce praca doktorska na temat wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków mózgu, którą obronił w 1999 r. W roku 2000 rozpoczął pracę w Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

Od roku 2020 pracuje jako konsultant w wielu ośrodkach i przychodniach neurologicznych. Jest biegłym Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii. Opublikował ponad 30 opracowań i prac naukowych w zakresie neurochirurgii i neuroradiologii.

Rezerwacja wizyty

Rezerwacja wizyty