Umów wizytę u nas
facebook
google-maps

USG tarczycy

USG jest bezbolesnym, nieinwazyjnym badaniem pozwalającym ocenić stan narządów jamy brzusznej znajdujących się pod powłokami brzusznymi. Badanie ultrasonograficzne (USG), to obok zdjęć rentgenowskich (RTG, badań tomograficznych (TK) oraz rezonansu magnetycznego (MR), jedno z najczęściej wykonywanych u pacjentów badań obrazowych.

Na czym polega badanie USG?

Ultrasonografia opiera się na pomiarze czasu, jaki upływa od chwili wygenerowania niesłyszalnej dla człowieka fali ultradźwiękowej, którą emituje głowica ultrasonografu, do chwili jej powrotu do głowicy po odbiciu się od napotkanej przeszkody. To wyróżnia tą metodę spośród innych wykonywanych badań obrazowych. USG pozwala na ekranie komputera przedstawić badany obszar ciała, w tym obrazy całego badanego narządu. W celu wyeliminowania pęcherzyków powietrza, które stanowią przeszkodę dla fal ultradźwiękowych, pomiędzy głowicę aparatu, a skórę nakłada się specjalny żel.

Badania USG

Wśród wielu wykonywanych badań USG wymienić można:

  • USG jamy brzusznej,
  • USG tarczycy,
  • USG ginekologiczne,
  • USG piersi,
  • USG pęcherza moczowego,
  • USG jąder,
  • USG serca czyli echokardiografia.

Pęcherz moczowy, podobnie jak pozostałe narządy w obrębie jamy brzusznej, bada się przez powłoki jamy brzusznej. Tym samym, jakość badania USG zależy od przygotowania pacjenta. Zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego, pacjent powinien być na czczo i mieć pełny pęcherz moczowy. Podobne zalecenia stosuje się, by umożliwić optymalną wizualizację struktur narządów jamy brzusznej, w tym przewodu pokarmowego, takich jak: wątroba, pęcherzyk żółciowy i trzustka. Pacjent w trakcie badania powinien wykonywać polecenia lekarza badającego.

Badanie USG

Jakie są wskazania do badanie USG?

Zmiany chorobowe, zwłaszcza ostre zmiany w obrębie tkanek miękkich, w tym jamy brzusznej, stanowią wskazanie do wykonania ultrasonografii, która ze względu dostępność i bezpieczeństwo powinna zostać wykonana w pierwszej kolejności. Lekarz specjalizujący się w USG będzie w stanie wykryć nieprawidłowości i zmiany w strukturze badanych narządów takich jak zmiany nowotworowe, guzki, torbiele. USG jamy brzusznej umożliwia także ocenę stanu głównych naczyń krwionośnych i przewodów żółciowych. Dalsza diagnostyka, w zależności od uzyskanych wyników może być następnie uzupełniona o tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Badanie USG piersi stanowi uzupełnienie badania mammograficznego w diagnostyce zmian ogniskowych piersi, natomiast USG brzucha umożliwia również ocenę wielkości gruczołu krokowego u mężczyzn, a także narządów rodnych u kobiet. Badanie USG brzucha trwa ok. 15 min i przebiega w pozycji leżącej.

Wynik badania USG, czyli zdjęcia wraz z opisem pacjent otrzymuje zaraz po zakończeniu badania. Otrzymane wyniki badań należy zachować dla weryfikacji konsekwencji terapeutycznych.