Badanie Wideo EEG

Opublikowane przez Synapsa w dniu

Jesteśmy jedyną prywatną placówką w Polsce, która umożliwia wykonanie całodobowego badania Wideo EEG obejmującego zarówno ocenę zaburzeń występujących u pacjentów w czasie czuwania, jak i w fazie snu. Badanie wykonujemy bez względu na wiek pacjenta, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Oferujemy możliwość wykonania badania w naszej pracowni lub w domu pacjenta. Badanie w domu pacjenta wykonujemy pod nadzorem doświadczonego technika z wykorzystaniem aparatury o tych samych parametrach, co w poradni.

Badanie Wideo EEG znajduje zastosowanie nie tylko w diagnostyce powtarzających się zaburzeń ruchowych, ale także nawracających zaburzeń koncentracji, uwagi, toku myślenia, zaburzeń pamięci, zaburzeń orientacji. Umożliwia to diagnostykę przyczyn trudności szkolnych, zwłaszcza, gdy zaobserwowano narastanie problemów u dzieci, które wcześniej nie prezentowały trudności w nauce. Podobnie jak badanie EEG, badanie Wideo EEG stanowi cenne narzędzie uzupełniające diagnostykę dzieci, u których występują trudności z funkcjonowaniem społecznym, nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami.

Badanie Wideo EEG pozwala na rejestrację aktywności bioelektrycznej mózgu w trakcie objawów występujących u pacjenta. Badanie stanowi cenne źródło informacji na temat charakteru występujących zaburzeń, stając się, u niektórych pacjentów, jedyną metodą, umożliwiającą postawienie właściwego rozpoznania, a tym samym, zaproponowanie adekwatnego sposobu leczenia. Badanie Wideo EEG jest szczególnie cenne w różnicowaniu incydentów napadowych, zwłaszcza ruchowych, o charakterze niepadaczkowym, takich jak tiki, ruchy dystoniczne, napady rzekomopadaczkowe z napadami padaczkowymi.

Badanie Wideo EEG w domu pacjenta

Badanie Wideo EEG w domu chorego umożliwia obserwację występujących zaburzeń w naturalnym środowisku pacjenta przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia stresu związanego z badaniem. Dzięki temu, incydenty napadowe mogą być rejestrowane w codziennych okolicznościach domowych. Tym samym, badanie to staje się niezastąpionym źródłem informacji na temat charakteru nawracających objawów chorobowych.

Dodatkowo badanie Wideo EEG w domu pacjenta umożliwia diagnostykę osób z zaburzeniami ruchowymi, osób leżących, przewlekle chorych, po amputacjach kończyn, poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego, dla których przyjazd na badanie związany jest z dużymi trudnościami organizacyjnymi. Ponadto, badanie EEG lub Wideo EEG wykonywane w domu, wskazane jest u pacjentów, u których zmiana otoczenia, związana jest z reakcją lękową i nasilonymi zaburzeniami funkcjonowania. Stąd takie badania przydatne są w diagnostyce niemowląt, małych dzieci oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także wśród pacjentów z zaburzeniami lękowymi.

Zalecenia

Wskazaniami do badań Wideo EEG są często (z częstością nie mniejszą niż 1/dobę) występujące incydenty napadowe, zwłaszcza u pacjentów, u których istnieją wątpliwości związane z oceną charakteru występujących zaburzeń. Inną grupę pacjentów stanowią osoby, u których pomimo stosowanego leczenia, nie uzyskuje się poprawy pod postacią zmniejszenia częstości występujących incydentów napadowych lub tacy, u których zaobserwowano zwiększenie częstości ich występowania. Najczęściej, wskazaniem do badania Wideo EEG, są napadowo występujące zaburzenia ruchowe. Ponadto, wskazaniem są mogące występować u niektórych pacjentów, nawracające zaburzenia zachowania, np. chwilowy brak reakcji pacjenta, zapominanie wątku toczącej się rozmowy (pacjent odbierany jest przez otoczenie jako niegrzeczny czy też nieuważny, gdyż zadaje pytania nt rozmowy, którą właśnie prowadzi), zwane przez niektórych, incydentami „zawieszeń”.

Badanie Wideo EEG wykonywane jest według Standardów Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, u osób dorosłych w czuwaniu z aktywacjami lub we śnie. Wyniki zawsze ocenia neurofizjolog z certyfikatem opisywania badań EEG.

Kategorie: Blog